Marathi Sex Stories-रेनमध्ये जाली तीन वेळा जवाजवी
06-24-2017, 11:18 AM,
#1
Marathi Sex Stories-रेनमध्ये जाली तीन वेळा जवाजवी
Marathi Sex Stories-रेनमध्ये जाली तीन वेळा जवाजवी

हेलो मित्रानो माझे नाव सन्नी आहे आणि मी पंजाब चा आहे. माझे वय २४ वर्षे आहे आणि माझे लग्न झाले आहे. मला १८ ते ५० वर्षाच्या बाईना जवणे खूप आवडते, आणि मला जास्त करून लग्न झालेल्या बायकांना जवणे खूप आवडते. आता मी जास्त उशीर न करता सरळ गोष्टी वर ती येतो आहे.
ही गोष्ट आज पासून तीन महिन्या पूर्वीची आहे. मी माझ्या मित्रांबरोबर ट्रेन मध्ये एका टूर वर चाललो होतो आणि मग काही २-३ स्टेशन नंतर एक मुलगी ट्रेन मध्ये चढली आणि ती माझ्या जवळ येऊन उभी राहिली, कारण तिथे बसायला सीट मोकळी नव्हती, पण पुढच्या स्टेशन वर माझ्या समोर ची जागा मोकळी जाली आणि ती त्याच्या वर बसली. तिच्या बरोबर तिची एक लहान मुलगी पण होती जिचे वय ३-४ वर्षे होते.
काही वेळाने तिची मुलगी माझ्या बरोबर खेळू लागली आणि मग मी पण तिच्या बरोबर खेळू लागलो आणि मग माझे तिच्या बरोबर बोलणे सुरु झाले आणि मला समजले कि तिला माझ्या पेक्षा पण जास्त पुढे जायचे आहे. आणि मग तिच्या बरोबर बोलताना समजले कि तिच्या पती चे २ वर्षा पूर्वी निधन झाले होते आणि ती तिच्या सासरी ला चालली होती. आणि मग काही वेळाने संध्याकाळ होऊ लागली आणि मला भूक पण लागली होती आणि मग मी तिला खायचे आहे का विचारले.
तर ती म्हणाली कि मी घरून खायला घेऊन आली आहे, आणि तुम्हाला खायचे असेल तर तुम्ही पण माझ्या बरोबर खाऊ शकता आणि मग आम्ही एकत्र जेवण केले. मग जेव्हा रात्र झाली तेव्हा ती इकडे तिकडे झोपायला मोकळी जागा पाहू लागली तर मी माझ्या मित्राला सांगितले कि तू तुझी जागा मोकळी कर कारण तिला तिच्या मुलीला तिथे झोपवायचे आहे आणि मग माझ्या मित्राने ती जागा मोकळी करून दिली.
मग ती माझ्या समोर च्या सीटवर तिच्या मुली बरोबर आडवी झाली आणि मग मी पण डोळे बंद करून माझ्या सीटवर झोपलो. आणि मग मी काही वेळाने बाथ रूम मध्ये गेलो आणि मी दरवाजा उघडला तर माझे डोळे एकदम फाटून गेले कारण ती दरवाजा लॉक ना करता तिथे उभी राहून तिचे कपडे चेंज करीत होती.
तिने तेव्हा ब्रा आणि पेंटी घातली होती आणि तिला असे पाहून माझा कंट्रोल सुटू लागला. मग मी हळूच आत जाऊन दरवजा बंद करून टाकला आणि तिला पकडले.
आधी तर ती थोडी घाबरली आणि म्हणाली कि हे काय करतो आहेस? हे चुकीचे आहे.
पण मी तिचे काही पण ऐकले नाही आणि मी तिची ब्रा काढून टाकली आणि तिचे बुब्स मी चाटू लागलो. आता तिने मला जोराने पकडून ठेवले होते आणि मग मी तिचे बॉल तोंडात घेतले आणि तिची पकड हळू हळू कमी होऊ लागली आणि आता तिला पण मजा येऊ लागली होती.
मग ती हळू हळू अवाजा मध्ये म्हणू लागली आह्ह अह्हः हाहाह मामं अमाम्म हे काय करतो आहेस तू? मला सोड कोणी तरी पाहून घेईल आह्ह्ह अमाम्म्म कोणी तरी येईल इथे. पण मी तरी तिची पेंटी काढून टाकली आणि तिची पुच्ची चाटू लागलो. आता मी माझी जीभ तिच्या पुच्ची वर घासत होतो आणि आत बाहेर करीत होतो आणि आता तिला पण जणू सेक्स चढला होता.
मग ती हळू हळू आवाज मध्ये म्हणू लागली होती कि हळू जरा हळू कर आह्ह अहःह अह्हह अम्म्म अम्माम उम्म्म आणि मग काही वेळाने तिने पाणी काढून टाकले. मग मी तिचे बुब्स दाबू लागलो आणि ती अहः अमाम्म औम्म्म्म येस्स्स आह्ह्ह करू लागली होती. मला खूप मजा येऊ लागली होती आणि तिला पण येत होती. आणि मग तिने मझे कपडे काढून टाकले आणि आता मी फक्त चड्डी घालुन तिथे उभा होतो. मग तिने तिचा एक हात माझ्या चड्डी मध्ये आत घातला आणि माझा लंड बाहेर काढून टाकला जो आता पर्यत बाहेर येण्या साठी धडपडत होता आणि मग तिने हात बाहेर काढून माझा लंड पण बाहेर काढला आणि मग त्याला पाहून ती म्हणाली कि वाव किती मोठा आहे, आज हा माझी सर्व तहान भागवणार आहे आणि मग ती त्याला तोडा मध्ये घेऊन जोर जोराने चोकू लागली आणि मला तर खूप मजा येऊ लागली होती.
आता तिचे नरम नरम आणि गरम गरम ओठ माझ्या लंड ला मसाज देऊ लागले होते. मग मी काही वेळाने तिच्या पुच्ची मध्ये बोट घालून माजे बोट आत बाहेर करू लागलो आणि ती अहःह हाह्ह ममं मामाम्ह्ह अह्हह अहः उम्म्म अहः ओह्ह्ह ऐऐइ ऐऐइ आऐई करू लागली आता मला जास्त तडपावू नकोस आता मला जवून टाक तुझ्या मस्त आणि कडक लंडा ने मी खुप तहानलेली आहे रे माझ्या राजा आणि आज माझी खाज बंद करून तू माझ्या वर उपकार कर माझ्या राजा प्लीज मला ठोक जोर जोर ने ठोक मला आणि मला अजिबात सोडू नकोस आणि मी आज पासून तुझी गुलाम आहे आणि मला तुला माझ्या बरोबर काय करायचे आहे ते करून टाक आणि मला शांत करून दे माझ्या राजा. आता मला अजिबात सहन होत नाही आहे आणि प्लीज तू मला जवून टाक. मग मी माझ्या पेंट च्या खिशा तून कंडोम काढला आणि मग मी तो माझ्या लंडा वर चढवून टाकला आणि काही वेळ माझ लंड हाताने घासला आणि मग मी माझा लंड तिच्या पुच्ची मध्ये टाकून दिला. आता माझा लंड तिच्या पुच्ची मध्ये होता आणि हा माझ्या जीवना चा सर्वात सुंदर अनुभव होता, आता माझा लंड एका अशा मुलीच्या पुच्ची मध्ये होता जी ट्रेन मध्ये प्रवास करीत होती आणि तिच्या पुच्ची ची उब माझा जोश वाढवू लागली होती आता ती आवाज काढू लागली होती आह्ह हाहाह अमाम्म अहःह मामौम्मौ उम्म्म्म येस्स अहछ्ह येस्स अह्हः उएस्स्स्स अमाम्म अमाम्म उम्म्म्म येस्स्स्सस आज पर्यंत तू कोठे गेला होतास मी किती दिवसनी आहःह्ह अक्म्म्मम तहानलेले होते अजून जोर आःह अहःह छ्छ्ह आह्ह्ह जोराने कर माझ्या राजा मला ठोकून दे आज मी तुझी गुलाम आहे जव मला ठोक जोराने ठोक.
आता मी तिला एकदम जोश मध्ये येऊन जवत होतो. आणि बरोबर तिचे बॉल पण दाबत होतो. मग ती काही वेळाने जोर जोराने आवाज करू लागली अहः अम्म्म अमं हाहाह ममं अहःह मम येस्स बस्स अहः बस्स अहछ्ह अजून जोराने कर अहः अहः अजून कर उम्म्म्म आणि मग तिने पाणी काढून टाकले, आता ती खाली बसून माझा लंड एका भुकेल्या कुत्री सारखी चाटू लागली होती आणि खूप जोर जोराने तोंडा मध्ये आत बाहेर करीत होती आणि मग ती म्हणाली कि आता याला माझ्या गांडी मध्ये टाकून दे आणि मग मी पण तिच्या गांडी मध्ये टाकला आणि तिला मागून जवू लागलो. ती एकदम ओरडू लागली आणि मग मी तिचे तोंड बंद करायला माझा हात तिच्या तोंडावर ठेवला आणि मग मी तिचे ओठ चोकू लागलो. आता मी तिला खूप जोश मध्ये जवू लागलो आणि आता ती पण तिची गांड उचलून उचलून ठोकून घेत होती. अहः ममं अह्हः उम्म्म ओह्ह होहू आह्ह्ह येस्स अन्न मामाम्म उम्म्म ओह्ह्ह येस्स्स अस्स्स्सस फाडून टाक माझी अहःह गांड प्लीज आणि आता मी पण पाणी सोडणार होतो.
मग ती म्हणाली कि मला तुझे पाणी प्यायचे आहे प्लीज मला तुझे पाणी माझ्या तोंडात घेऊ दे. आणि मग मी तिला काही जोर जोराने ठोके मारले आणि मग मी माझा लंड तिच्या तोंडा मध्ये घातला आणि मग ती पण त्याला जोर जोराने धरून चोकू लागली आणि मग मी काही वेळाने माझे पाणी तिच्या तोंडात सोडले. मग मी त्या रात्री तिला ट्रेन मध्ये तीन वेळा जवले आणि तिला एकदम खुश करून टाकले
-  - 
ReplyPossibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
Star तमन्नाच्या वासनेची अग्नी 0 23,998 08-17-2019, 11:32 AM
Last Post:
  My wifes Gangbang 0 36,254 12-29-2018, 12:23 PM
Last Post:
  marathi sex katha - मी माझ्या भावाच्या सुनेला झवलो 4 88,296 11-20-2018, 02:53 AM
Last Post:
  marathi desi sex - मातृगमन 4 63,766 11-20-2018, 02:52 AM
Last Post:
  marathi sex katha - बहिणीला जवून लंड चोकायला लावला 0 61,481 11-20-2018, 02:51 AM
Last Post:
  Marathi Sex Stories Wife Sex (पत्नी सेक्स) 2 53,604 11-20-2018, 02:51 AM
Last Post:
  Marathi Chawat Katha from ancient Indian period 1 23,809 11-20-2018, 02:50 AM
Last Post:
  नकळत शेजारणीला झवले 0 57,222 11-20-2018, 02:48 AM
Last Post:
  marathi sex story - नंदिता माझ्या मित्राची मुलगी 18 106,741 11-14-2018, 01:35 AM
Last Post:
  Dhona jivalaga mitranncya madhucandraci marathi sex katha 5 16,209 11-14-2018, 01:31 AM
Last Post:Users browsing this thread: 2 Guest(s)
This forum uses MyBB addons.

Online porn video at mobile phone


aamna sharif ki nangi photoszor zor se chilla pornchotisi chuchi chusaxxxhd desi Land tondatActres 121sex baba imagesBest chudai indian randini vidiyo freeगालियाँ दे के चुदाई कीricha ki pesab wali xxx sexPorm both हिराइन तारा of student of year 2 nude image shakkar dal k chut faadiसेकसि कहानि हिनदिxxx malyana babs suhagrat xxxnxx tevvatऊषा की चुदाई कहानीbahan 14sex storyshuhagrat in South Indian Bhabhi ki peticort meगुरु घंटाल हिंदी सेक्सी कहानियांxnxxhinditvactresshindeesexstoryanderona fill HD pron movesGUPTANG ME KITNA MOTA LING GHUS SAKTA HAI PHOTO SAHITJabarjast chudai randini vidiyo freeactress ki chuchi chusa jacqueline dikha fhotoपरीती जेटा कि नगी वालपेपर Xxx wऔरत के बुरफैला हूवा लाली दिखाएdidi ke adla badle chuadi xopisskeerthi suesh kee ngi photoसोनिया गांधी के सेक्स विडियो xxx www video sax वोपनMota kakima kaku pornxxx suhagrat coti khecapoorna sex baba neजेठ ने मुझे दोनों छेदों में चोदाಸಾಕು ಬಿಡು ತುಣ್ಣೆ ರಸदीदी की बोओब्स भैया ने च्यीsexbaba storyXnxx bathrooms boobs Desi under armske Baalold actor Aruna irani nude sex babasexyvedeo. cuhtkamuk chudai kahani sexbaba.netMeenakshi Choudhary photoxxxWww.hjndisexstory.rajsarmaXxxpornkahaniyahindeshilpa kaku porn vediomaa bate labada land dekhkar xxx ke liye tayar xxx vidiojalidar pent ladaky sex vTumsgt hd mms pornKm umar ki desi52.compahli bar ldki ki choidaee xnxx.cimrajsharmastory kaminiबहनकि चुत कबाड़ा भाग 3Anne Hathaway ki chudai dikhayenक्या तुम अपनी मौसी को नंगी देखना चाहोगेstanpan kaakiMandir me chudaibahu ko pata keसलवार खोलकर पेशाब पिलाया परिवार की सेक्सी कहानियांThread-south-actress-nude-fakes-hot-collectionNargis k sxe khaniwww sexbaba net Thread deepika padukone nude playing with pussydoctar na andar lajaka choda saxi vdieo hdyesvrya ray ki ngi photo ke sath sex kahaniyaabitha actress pics threadtaylor se ghar bulaker sexx kiyaদেবোলীনা ভট্টাচার্যীनरगिस परकाश का नँगी फोटोTight jinsh gathili body mai gay zim traner kai sath xxxmom ko gaand mrwate dekha xxnxrajsharmasexstories.comtaylor se ghar bulaker sexx kiyamarathi anty sex storiesOUtdoorindiangirlschudai"aaaxxxbp" full comedyar creations Tamil actress nude fakesदीदी पेलवायी औरगांड बुर दिखायीdeshi khet ma xhudai mama bhanjeejungel me vidwha maa ke sath ghar basaya sex kahanipadhos ko rat me choda ghrpe sexy xxnxSex kahani zadiyo ke piche chodaसेक्सी सले कि पानी को जबारजती पेल दिया18 साल का चिकने गांडू लडके का नया नया गे सेकसी कामुकताwwwNude fake chakraborty by sexbaba ledish aurat xxx dehati video bgicha meXxnx vf facmi hd vediyojbhabhi ne hastmaithun karna sikhayawww.sexbabapunjabi.netTanuja ki boor kichodaichudkar sweta ki khaniXxx saxi satori larka na apni bahbi ko bevi samj kr andhra ma chood diyanoonoo khechA sex vedioxxxsaxi video muslamani chachi or bachaनँगी कोदेख के लँड खड़ा होगयाwwwland chusne xnxx comhd hindi saks video dudh ragra walisexbaba.net sex storyxnxx xbombo2