marathi sex katha - माझ्या भाभिची रसाळ पुच्ची
11-06-2018, 11:26 AM,
#1
marathi sex katha - माझ्या भाभिची रसाळ पुच्ची
marathi sex katha - माझ्या भाभिची रसाळ पुच्चीमाझे नाव अमर आहे, भावाचे लग्न होताच त्यांना बिजनेस टूर होता आणि त्यांना त्या मुळे बाहेर जावे लागले होते, भाभी चे लक्ष ठेवायची जबाबदारी माझी होती. पण माझ्या मना मध्ये तर काही वेगळे विचार चालू झाले होते.

भाभी चे फिगर एकदम सेक्सी मोडल सारखे होते, ती जेव्हा जीन्स घालत होती तेव्हा एकदम कमाल दिसत होती. माझी गर्ल फ्रेंड काही कामाने आउट ऑफ स्टेशन गेली होती आणि मी एकदम बोर झालो होतो. भाभी च्या कडे माझे एट्रेकशन एकदम वाढले होते. एक रात्री ती तिच्या रूम मध्ये झोपली होती आणि मी माझ्या रूम मध्ये होतो.

तेव्हा अचानक फ्युज उडाले होते. मला भाभी ने आवाज लावला होता, मी पण उत्तर दिले होते, मी येतो आहे. मी त्यांच्या रूम कडे जात होतो तेव्हा भाभी अंधारा मध्ये मला एकदम धडकली होती, तिचे मोठे मोठे बोल माझ्या छाती वर लागले होते आणि तिने एकदम हळू आवाज मध्ये सॉरी म्हणले होते, तेव्हा घर ची लाईट गेली होती.

भाभी म्हणाली कि मला भीती वाटत आहे, मी त्यांचा हात पकडला होता आणि तिला सोफ्यावर बसवले होते आणि फ्युज चेक करू लागलो होतो, मी परत येऊन भाभीला म्हणले क्की फ्युज उडाले आहे आता ते सकाळी बदलता येईल.

मग भाभी ने म्हणले कि प्लीज आज तू माझ्या रूम मध्ये झोपून जा. मग आम्ही एकत्र तिच्या रूम मध्ये गेलो होतो, ती झोपली होती, तिच्या कडे तोंड करून मी झोपलो होतो आणि तिची पाठ माझ्या कडे होती आणि काही वेळाने ती झोपली होती.

मी हळूच माझा हात तिच्या कमरे वर ठेवला होता आणि माझा एकदम कडक लंड तिच्या मागे लावू लागलो होतो, मी भाभी ची नाईटी हळू हळू वर करू लागलो होतो आणि मला माहिती होते कि ती झोपली आहे.

मी भाभी ची नाईटी तिच्या कमरे पर्यंत वर करून टाकली होती, मी तिच्या गांडी मध्ये हात फिरवला होता, मी मग उठलो होतो आणि तिची पेंटी चा वास घेतला होता, तो एकदम मादक सुगंध घेऊन मी एकदम वेडा झालो होतो, मग माझा हात तिच्या पुच्ची वर गेला होता आणि मी पेंटी च्या वरून तिची पुच्ची घासू लागलो होतो. काही वेळ मध्ये मला असे वाटले होते कि जसे भाभी च्या पुच्ची मध्ये काही तरी हालचाल होत आहे.

मग मी पटकन माझा हात मागे करून टाकला होता, भाभी माझ्या कडे फिरली होती आणि म्हणली कि प्लीज डोंट स्टोप अमर. तिचा आवाज एकदम मादक होता आणि मी तिला विचारले कि भाभी मला करायची परवानगी आहे? तर तिने म्हणले कि हो माझ्या राजा, मग ती हळूच पुढे आली होती आणि माझ्या ओठ वर तिचे ओठ ठेवून मला कीस करू लागली होती, तिचे एकदम सोफ्ट लिप्स होते आणि मी तिला एकदम चिकटलो होतो आणि तिने तिचा एक हात माझ्या लंड वर ठेवून दिला होता आणि तो पण एकदम कडक झाला होता.

ती उठली होती आणि पूर्ण रूम मध्ये तिने मेणबत्त्या लावून दिल्या होत्या, आता रूम एकदम सुंदर दिसत होता, मी उभा झालो होतो आणि त्यांच्या जवळ गेलो होतो आणि तिची नाईटी काढून टाकली होती, आता ती लाल रंगाच्या ब्रा आणि पेंटी मध्ये होती, तिने माझी वेस्ट काढून टाकली होती, मी तिचे बोल घासू लागलो होतो आणि ती अहह उऊ औ उ हः हो अहह हः उऊ करत होती.

मी पण एकदम जोश मध्ये होतो आणि थांबलो होतों मी तिला मागे फिरवले होते आणि तिचा खांदा लिक करत करत मी खाली येऊ लागलो होतों, मी माझ्या तोंडाने तिची ब्रा चे हुक उघडले होते आणि मी तिच्या पाठीला एकदम लागलो होतो. माझा लंड एकदम तिच्या गांडी वर लागला होता आणि माझ्या हात तिच्या बोल वर बीजी होते, मी तिचे खांदे कीस करत होतो.

तिचे आवाज वाढू लागले होते आणि ती अहः उऊ उऊ आय्य उऊ ऐई ओअओ ऐऊ हः हः करत होती आणि ती पण झटके मारत होती तिची गांड हलवून. मग ती फिरली होती आणि मला बेड वर धक्का देऊन मला झोपवले होते आणि माझी चड्डी ओढून काढली होती आणि एक जंगली मांजरा सारखी माझ्या वर आली होती. माझे ओठ कीस करत करत ती माझ्या लंड पर्यंत गेली होती आणि तिच्या बुब्स च्या मध्ये माझा लंड घेऊन घासू लागली होती. अहः औऊ उऊ भाभी मला खूप मजा येत आहे, भाभी नाही आता मी तुझी रंडी आहे, मला फक्त मीरा असे हाक मार. माझी जान. तू तर कमाल आहेस, ती मला ब्लोजोब देऊ लागली होती.

ती माझा लंड एकदम जोर जोराने चोकत होती आणि माझे बोल पण चोकत होती, मी म्हणले कि भाभी माझे होणार आहे, तर ती म्हणली कि तुझे माझ्या तोंड मध्ये काढून दे माझ्या राजा. मग मी माझा सर्व माल तिच्या तोंड मध्ये काढून टाकला होता, आणि ती ते सर्व काही चाटून गेली होती आणि पूर्ण साफ करून दिले होते आणि मी एकदम मदहोश झालो होतो.

मग ती उठली होती आणि म्हणली कि चल आता तुझी पाळी आहे, मग मी उठलो होतो आणि तीची पेंटी काढून टाकली होती, तिची क्लीन शेव पुच्ची पाहून मी एकदम वेडा झालो होतो आणि मला असे वाटत होते कि मी तिला एकदम खाऊन जाऊ, मग मी तिची पुच्ची घासू लागलो होतो आणि ती पण अहः उऊ अहह आय्य यस य्स्य्स यश हः हाह्ह्ह अज्ज्ज असे करू लागली होती. तिची पुच्ची एकदम ओली झाली होती.

मग मी माझे दोन बोट टाकून तिची पुची उघडली होती आणि माझी जीभ तिच्या पुच्ची मध्ये टाकून आत बाहेर करू लागलो होतो, तिचे आवाज वाढले होते, ती तिच्या दोन्ही हातानी माझे डोके तिच्या पुच्ची मध्ये दाबू लागली होती नी आहा हा उऊ उऊ य्स्य्स य्य्स्य स्य्स्य स्य ह्यः औऊ आअझ्ह हाह्ह उऊ करत होती. तिचे आवाज मला एकदम जोश मध्ये आणत होते, तिने मग आह हाह्ह हः करत तिचे पाणी काढून टाकले होते. तीने मला तिच्या वर ओढले होते आणि मला कीस करू लागली होती, ती तिची जिभ माझ्या तोंड मध्ये टाकून एकदम जोर जोराने फिरवत होती आणि माझी जीभ पण चोकू लागली होती.

मग आम्ही 69 पोज मध्ये आलो होतो आणि तिने माझा लंड आणि मी तिची पुच्ची चाटणे चालू करून टाकले होते आणि ती एकदम मस्त झाली होती, त्या नंतर ती म्हणली कि आता तुझा लंड नवीन राउंड साठी तयार झाला आहे.

मग ती माझ्या लंड वर बसली होती आणि हळू हळू उड्या मारू लागली होती आहा हा उऊ य्हाय करत एकदम मस्त उड्या मारत होती आणि म्हणाली कि तुझा लंड एकदम गरम आहे, आता पूर्ण रूम मध्ये ठप ठप ठप ठप आवाज येत होते आणि मी तिचे बोल पकडून त्यांना एकदम जोर जोराने दाबुन्न देत होतो, आणि ती आह जज उऊ उ अजून कर आजून जोराने कर यस यस्य यस्य स्य आजून कर असे म्हणत होती.

तिची पुच्ची आणि माझा लंड एकदम ओले झाले होते आणि मग ती उठली होती आणि कपाट मधून तेल ची बाटली घेतली होती आणि तिने आधी बुब्स वर लावले होते आणि घासू लागली होती, मला समजले कि तिला काय पाहिजे आहे.

मग मी तेल घेतले होते आणि ती डॉगी स्टाईल मध्ये आली होती आणि मी तिच्या गांडी वर तेल लावले होते आणि मग मी तिची गांड मारू लागलो होतो, ती ओरडत होती हारामी कुत्र्या माझी गांड फाडलीस औऊ इऐइ अहह याय य्ह्स हश्श.

मी म्हणले कि हो माझी रांड मीरा आता माझे निघणार आहे अह्ह्ह अहह आणि ती म्हणली कि मी पण आह हौऊ औय्स आणि मग आम्ही एकत्र पाणी काढले होते, मग त्या रात्री आम्ही खूप सेक्स केले होते आणि ती माझी एकदम दिवानी झाली आहे.
-  - 
ReplyPossibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग २ Marathi Sex Story 0 3,891 08-01-2020, 11:58 AM
Last Post:
  आईला पण तेच पाहिजे होते – भाग १ 0 7,522 07-21-2020, 02:26 PM
Last Post:
  Marathi Sex Stories नंदा काकी 2 8,878 07-07-2020, 01:59 AM
Last Post:
  -Marathi sex stories किंग खानची पार्टी 1 2,121 07-07-2020, 01:55 AM
Last Post:
  MARATHI SEX बहिणी से लैंगिका MARATHI SEX STORI 4 3,673 07-07-2020, 01:54 AM
Last Post:
  Marathi sexi stories मंदाकिनी 0 3,525 07-07-2020, 01:52 AM
Last Post:
  Marathi sexi stories चिकणी पुच्ची 0 3,270 07-07-2020, 01:52 AM
Last Post:
  marathi chavat katha-पाहुनी मैत्रीण 0 2,512 07-07-2020, 01:52 AM
Last Post:
  मनीषाची मोठी गांड-Marathi Sex Stories 0 3,456 07-07-2020, 01:52 AM
Last Post:
  मोठा लंड आणि मोठं सत्य ( खरा अनुभव 0 4,072 07-07-2020, 01:52 AM
Last Post:Users browsing this thread: 1 Guest(s)
This forum uses MyBB addons.


मां बहेन बहु बुआ आन्टी दीदी भाभी ने सलवार खोलकर खेत में पेशाब टटी मुंह में करने की सेक्सी कहानियांक्सक्सक्स ६५दिपीका ककर की चुदाईसोनाकशि सिना बिकनिxxx ratrajai me chudaistory may hinde divide mom lasvean bfजीजाजी आप पीछे से सासूमाँ की गाण्ड में अपना लण्ड घुसायें हम तीन औरतें हैं और लौड़ा सिर्फ दोMom ko bikini phnai chudai kahani in hindivelamma episode 88, page 10 savita hdशमना कासिम वॉलपेपरmona bhabi chudai xxx pkrn mangalsutra wsliarab ass sexbabaछोटी उम्र से ही बड़े लन्ड खा खा कर छिनार बन गईgirl padane valisex videopajabi sexsyvideo suthwaliAnanya panday nangi chut chudi hd fack imagesSexy video new 2019hindhividwa.didi.ko.pyar.kia.wo.ahhhhh.pelokhule angan me nahati bhabhi sex storirs in hindiबियफ ऐश की चुदाई अमिताब के साथ Sexsir ne meri chut li xxx kahanianty bhosda rasilaWww dot com kamlila sex store hindiबहनके साथ सेकस नयाकहानीsexbaba chut chut chut chut priti zintaपटना चुदाई वीडीओ MP4Xxx Photo Katrina Kaif Nude Hd Photos 34299Dhogi baba aurat ki chudai kease.krte antrvasna videosarrainodu nude fakes xossipVelamma nude pics sexbaba.netangoor ka dana antarvasnasonam kapoor nude picsexbabaXXXWWWTaarak Mehta Ka MYBB XOSSIP HINDI SEX STORYUrvashi rutela ki chut ke photo land maiपड़ोस की सब औरते मेरी मां को बोल, मुझसे चुद वति हैauntyi ka bobas sex videowww.fuck of shivanghi joshi on sexbabaफिलिम बियफ 8बुर हिनदीपोरीसोबत राञीxxx sexy vedeo indianboy deshibudhe aadmi ne train mai boobs dabayeNude tv actresses pics sexbabachuke xxxkaranaगान्डु की गाँड मारीxxx berjess HD schoolxxxviedomoshiDelivery ke badporn videogar me bulaker cudvaya xxx videos hd dasi pron cahciलडकी कपडा बदती हौट xxx .comTamil athai nude photos.sexbaba.comनागडे सेकस भतिजा पोन विडियो फोटोhaveli m waris k liye jabardasti chudai kahanigril gand marke chodama xxxऑफिस बोओब्स हग्स क्सक्सक्सxxx bp ईगलीस मैडम खानदानीउनलोगों ने अपना गन्दा लंड मेरे मुँह में दाल दियाwww.sexbaba.net dekhsha sethWww.collection.bengali.sexbaba.com.comxxx...fake..toullat.saxykhofnak janvaron ki sexy videodesibees 300 armpitsJor Jor se booba Dabanasex videoदो लङके एक लङकी बोबो लङका चुसता meri real chudai ki kahani nandoi aur devar g k sath 2018 meeesha rebba fake nude picsSanchita sexbaba baba netRajsharmastories maryada ya hawaske sath nangi karvati Hui land padhakarbhabhi vidyosex .co.inऔरते किस टाईम चोदाने के मुड मे होती है site:mupsaharovo.ruXXXBFXXNXX