Marathi adult story - दमलेल्या आईची कहाणी नितम्ब
11-06-2018, 11:22 AM,
#1
Marathi adult story - दमलेल्या आईची कहाणी नितम्ब
Marathi adult story - दमलेल्या आईची कहाणी नितम्ब

दमलेल्या आईची कहाणी : नितम्ब मी रवी , तुम्हाला सांगतो कि कसा मी माझ्या आई चा नितम्बचा दिवाण झालो. माझी आई रमा , ती एका फिनान्स कंपनी मध्ये काम करतेय . माझ्या आई आणि बाबांचा घटस्फोट , एक दहा वर्ष पूर्वी झाला. तेव्हा पासून मी आई बरोबर राहतोय . मी प्रतम वर्ष कॉमर्स करतोय. माझी आई दिसायला एक्दम नॉर्मल स्त्री म्हणता येईल. सडपातळ बांधा. एवढे आकर्षक स्त्री नव्हती . पण मागच्या वर्षी ती आजारी पडली आणि तिला पॉवरफुल औषध घ्यावे लागले . त्याचा साईड इफेक्ट हळू दिसू लागला . हळू हळू तिचे स्तुल होऊ लागले. आता ती भरगच्च दिसू लागली . मला माझ्या आईचे कधी आकर्षण नव्हतेह पण हेय नवीन रूप मला मोहित करत होते. चला आपल्या गोष्टीला सुरवात करू मार्च महिना होता...फिनान्स इयर एन्ड असल्यामुलय ती रोज घरी उशिरा येऊ लागली . मी तिच्यासाठी जेवण बनवून तेव्ह् लागलो. काम खूप असल्यामुले ती फार दमली असायची . जेवणझाल्यावर विचार पूस करून ती लगेच झोपीजयाची. आम्ही राह्यला 1BHK मादेह होतो . मी नेहमी हॉल मादेह झोपायचो , पण आई लवकर जाग देण्यासाठी मी तिच्या सांगेह बेडरूम मधेय झोपू लागलो. गजर झाला कि आई ला जाग देणे हेय माझे काम होते . बेडरूम मधला पलंग जरा आकुड होता दोन व्यक्तींना झोपण्यासाठी , 'तेरी आम्ही एकत्र झोपत होतो. आज नेहमी सारकी ती एक्दम दमून आली होती.आज जरा जास्त दमली होती. जेवण झाल्या वर आम्ही दोघे बेडरूम मादेह गेलो. ती म्हणाली:" रवी जरा माझी पाट चेप्तोह का...आज एक्दम मोडली आहे .मी हो म्हणालो. आई पलटी झाली आणि मी तिची पाट मसाज करू लागलो आई: जरा खाली जा आणि माझ्या मांडी वर बस . जरा थोडा जोर देऊन दाब . मी चांगला दाब देऊ लागलो आणि मधेच तिच्या कुल्ल्यावर वर थोडा स्पर्श करू लागलो.आई आता घोर्याला लागली. मी पण भाजूला पडलो. थोड्या वेळाने आई ने कूस बदली. आईचे घोरणे जोरात चालू होते. पलंग तंग असल्यामुळे ती आणि मी चिटकून झोपलो. मला कमरेला काही तरी मऊ आणि लुसलूशीत लागले. आमचा पलंग भिंतीला लागून होता आणि मी आतल्या भाजूला पडलो होतो. आई एक्दम अंगावर झोपली होती त्यामुळे तिचा शरीराचं स्पर्श होता. आम्ही एकाच मोट्या ब्लॅंकेट माडे झोपवत होतो. तिच्या शरीराची उब मला जाणवत होती. पण आज मला वेगळेच जाणवत होते . मी त्या मऊ आणि लुसलुशीत ला आता हाताने स्पर्श केला. ते आईचे नितम्ब होते. मी अलगद स्पर्श केला ज्याने की तिला जाग येऊ नये. थोडा वेळ हात तास तेव्हला आणि तिचा नितम्ब ची उब घेऊ लागले. उब घेता घेता मी माझा बाबुराव जागा होऊ लागलं . मला एक विचत्र भावना येऊ लागले. आता babu राव हळू हळू कडक होऊ लागलो. मला तोच नितम्ब चा स्पर्श चांगला रोमांचित करू लागला. पण भीती हि वाटत होते, की आईला माझा स्पर्श जाणवला तर ? पण ती जबरदस्त घोरत होती. ती एक लाकडाच्या ओंडक्या सरकी पडली होती काही हाल चाल नाही. खूप वेळ मी तिच्या कुल्ल्याच्या खालच्या भाजू ला हातळवुन होतो. मी आईच्या पायाला जोरात लाथ मारली, पण तिचा काय हालचाल झाली नाही. मी थोडा निर्दास्त झालो की ती गाढ झोपेत आहे. माझी पाट भरून आली आणि मी डाव्या अंगावर झालो . आता माझे ओटी पोट तिच्या भरगच्च नितम्ब ला स्पर्श करत होते. आता जरा हिमात करून उजव्या हाताने तिच्या नितम्ब ठेवला. खूप वेळ काही हालचाल झ्हाली नाही. आता मझय धैर्य वाढलेय आणि मी हळू हळू तिच्या नितम्ब ला कुरवाळू लागलो. अधूनमधून मी हलकासा दाब देऊ लागलो. पण हेय सगळे सावध पणे चालू होते. बर्मुडामध्ये बाबुराव चांगलाच थाटला होता. पहिल्यादा आई चे भरगाछ नितम्ब जाणवले की कोमल मुलायम आणि मऊ जाणवले. वाटले की मूठ मारावी. पण हिम्मत झाली नाही . उजवा हाताने आता चांगलेच नितम्बला दाबू लागलो. आवेश वाढत चाला होता. काय करावे काय नाही समजत नव्हते . ब्लू फिल्म सारखे कंबर पकडून झवून टाकावे असें वाटत होते पण असे करू शकत नव्हतो. आता हात ने तिच्या गांडीच्या फटीचा चा फील घेतले . चड्डी मध्ये बाबुराव लोखंड सार्क कडक झाला होता. त्याला मोकळा करणे गरज होती. ह्या आवेश मध्ये आईचा एक कुल्ला मी जोरात दाबला. आई थोडी हालहि . मला वाटले की तिला जाणवले आणि जाग आली . पण तिने मोटा श्वास घेऊन परत घोरू लागली. मी एक लांब श्वास घेतला . आता माझी कंबर उचली आणि थेट तिच्या कुल्ल्यावर ठेवली. आईची साडी सुळसुळीत होती . मी पूर्णपणे घसरलो आणि सगळं भार तिच्या वर टाकला. आता मी थांबलो , आईचे हालचाल होते का पहिले ? बाबुराव फुल्ल कडक झाला होता. मला सारखे ब्लु फिल्म सारखे आईची कंबर पकडून झवू वाटत होते. बाबू राव ची उसळी जोरात चालू होते. आता मी पूर्णपने नितम्बचा ताबा घेतला होता . मी माझा बाबुराव हळू हळू रगडु लागलो मधेच हलके धक्के देऊ लागलो. हात कंबर वर ठेवला आणि जोर लावून सगळे वजन तिच्या कुल्ल्यावर टाकला . चड्डीत जोरात वीर्याची पिचकारी उडाली...आणि मी निचपीत पडलो... मी उठलो बाथरूम मध्ये जाऊन निकर काढली. येऊन परत पडलो... सकाळी आई उठवले... दिवस भर रात्रीचा खेळ डोक्यात चालू होता . येणारे काही रात्री मध्ये हा खेळ चालू राहिला. मला एक आश्चर्य होते की आईला जाग का येत नाही जेव्हा मी तिच्या नितम्ब शी खेळतो आणि धक्के देतो . अस्सेच आईशी सहज बोलता , कळाले की हा सगळं गाढ निद्रा तिच्या औषध चा परिणाम आहे. आता हि बाब लक्ष्यात आल्या वर मला वेध लागले की , साडी वर करून तिच्या नितम्ब चे दर्शन घ्यावे आणि आपला लवडा चांगला त्या वर रागडावे आणि आपल्या वीर्याने जन्मभूमी ओली करावी. लवकरच ती संधी आली. आज पण नेहमी सरकी आई दमून भागून आली. जेवण झाले. मी आदीच तयारी म्हणून बेडरूम मादेह जाऊन पडलो. आई आवरून थोड्या वेळा ने आली. मी थोड्या तिरका नजरेने पहिले , तेर आज तिने खूप महिन्या ने गाउन घातला.मी प्रतीक्षा करू लागलो कधी आईला डोळा लागतो आणि पाठमोरी होते. आईला डोळा लागला. पण ती आज माझ्या कडेच थोंडकरून पडली. मी चातक पक्षी सरका वाट बघत होतो. खूप वेळ झाला पण ती कूस काय बदलत नव्हते. माझा धीर सुटत चला होता.मी हळूच तिला हलका धक्का दिला आणि तिला पाठीशी ड्कले . तिची काय हालचाल झाली नाही. आता मला अलगदपाने तिला पाठमोरी कार्याचे होते विना तिला जाग न येता. आई काय हालचाल करणार नाही , जे काय मला कार्याचे होते. मी माझा हात तिच्या कम्बरे खाली घातला. अलगदपणे तिला पाठमोरी केला. लगीच माझी कंबर तिच्या कुल्ल्याखाली सरकवले . थोडावेळ तसेच पडून राहिलो. तिच्या नाईट गाउन भरून हात फिरवला. आज तिने खाली पारकर नव्हता आणि पॅंटी पण नाही. मी खुश झालो आणि बाबुराव ने तर टुणकन उडी मारली. मी माझी चड्डी काढली आणि लवडा आता प्रेशर देऊन रगडु लागलो. त्या गाउन च्या मखमली स्पर्श ने तो उत्तेजित झाला होता. आज इतके हिम्मत आली की दोन्ही हाताने कंबर आवली आणि लवडा कुल्ल्याच्या फटीवर ठेवला . ह्या सगळ्या क्रियेने घाम फुटला होता. अर्ध नग्न मी, आता स्वहास घेत होतो. मी माघे सरकलो आणि आता तिचा गाउन वर सरकवु लागलो. कसा बसा कसरत करून तो कम्बरे वर आणला . अलगदपणे हात तिच्याकम्बरे खालून घातला आणि पोट आवळे . आता आई माझा पूर्ण ताब्यात होती .तिला एकदा फुलं सारखे झेलत होतो.उजवा हात ने पोट वरून केसाळ पुच्ची वर फिरवू लागलो. आता थाटलेला लवडा तिचा गांडीच्या फटीवर घासू लागलो आवेश वाडत चला होता . रगड ण्याचा स्पीड आता फास्ट झाला. कधी विस्फोट होणार होता. कम्बरे खालचा डावा हात ने पोट गचच आवळे , थाटलेला लवडा आता गांडीच्या फाटावर रगडत, उजवा हाताने ,आईच्या स्तन पकडले. आता पूर्णपणे मी आईवर सवार झालो. सगळं जोर लावून धक्के देऊ लागलो. कामांध होऊन पूर्ण जोश मध्ये तिच्या गांडीवर चीक घळा. मोठ श्वास सोडला आणि काही वेळ तास पडलो. भाजूला पडला रुमाल ने सगळं वीर्य साफ केले . दुसऱ्या दिवशी नेहमी सरकी आई कामाला गेली. आणि मला आता वेध लागले स्तनपानाचे .
-  - 
Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
Star तमन्नाच्या वासनेची अग्नी 0 12,381 08-17-2019, 11:32 AM
Last Post:
  My wifes Gangbang 0 29,657 12-29-2018, 12:23 PM
Last Post:
  marathi sex katha - मी माझ्या भावाच्या सुनेला झवलो 4 71,981 11-20-2018, 02:53 AM
Last Post:
  marathi desi sex - मातृगमन 4 52,924 11-20-2018, 02:52 AM
Last Post:
  marathi sex katha - बहिणीला जवून लंड चोकायला लावला 0 52,185 11-20-2018, 02:51 AM
Last Post:
  Marathi Sex Stories Wife Sex (पत्नी सेक्स) 2 45,433 11-20-2018, 02:51 AM
Last Post:
  Marathi Chawat Katha from ancient Indian period 1 19,257 11-20-2018, 02:50 AM
Last Post:
  नकळत शेजारणीला झवले 0 46,676 11-20-2018, 02:48 AM
Last Post:
  marathi sex story - नंदिता माझ्या मित्राची मुलगी 18 84,887 11-14-2018, 01:35 AM
Last Post:
  Dhona jivalaga mitranncya madhucandraci marathi sex katha 5 13,011 11-14-2018, 01:31 AM
Last Post:Users browsing this thread: 1 Guest(s)
This forum uses MyBB addons.

Online porn video at mobile phone


gf ne apni choti behen ko chudwaya storyPyaari Mummy Aur Munna Bhaihttps://mupsaharovo.ru/badporno/showthread.php?mode=linear&tid=3776&pid=73351पती फोन पे बात कर बीबी चुदबा रही जार से बिडीयो हिनदी मैmaa ke sojane ke baad maa chut mari dasi kahani hindi mai .netभाभी के ऊपर चढकर गाँड मारी Sari walibhabhi ki gand marke guh nikala HD video stanpan kaakixxx bhojpuri maxi pehen ke ladki Jawan ladki chudwati hai HD downloadपी आई सी एस साउथ ईडिया की भाभी चेची की हाँट वोपन सेक्सी फोटो hot sexySouth Indian auntysfuck videosrasili Santri movie sexhdTamnya bhatiya nudekajal photo on sexbaba 55sexbabasapnaBpKathxxxlavnya tripathi ki nagi chutmadhvi ki boobs jethalalXxx saxy video mNtri jiki jaberdasti Ghodya cha bf hd xxxलडकी का कब झडता karai gita ki chuday hindi xxx video hdKeerti sueesh xx pics sex baba. Commutmrke cut me xxxxxx cvibeo sustri hasan Deep cleavage picrajsharmastoryhindiramva vondu माँ cudai storiWife Ko chudaane ke liye sex in India mobile phone number bata do pls kajal photo on sexbaba 55nagarjuna gay nude fakeBahan ki rat me sote samayJabardasti chut me ungli sex storysasur kamina bahushemailsexstory in hindichut land boobe chuso gnda bolte hue chudai kahaniya galiyo walihttps://xbombo.com/video/देशी-गर्ल-निशा-की-चुदाई-हि/HZopdi me bhahana ki chut mari xnxxSexy bhabi ki chut phat gayi mota lund se ui aah sex storytuje sab k shamne ganda kaam karaugi xxopicHindi mausi ki mausi beta Ne mausi ko lagate Hai video dikhaoxxxashleel kahania.chaska masoom ladki kabhabi se chupkar bhaiko patakar chudwaya.real sex sto.Www.pryankachopra saxbabarajsharmasexstories.comभारतीय लडकी औपन बातरूम मे नाहते हुवे विडीयौbahanchod apni bahan ko chodega gaand mar bhaidesichhokri chudsipelapelisariwalikusti me todi sexबचचा पदा होते हुये विडीओ बचचा चुत मे से बहार निकलते हुये विडीओ अच डीBahu ke gudaj armpitलहंगा mupsaharovo.ru site:mupsaharovo.ruचुत.मैं.लंड xxxxbfmadaixxxmovie herione kiara adwani ki nangi photos dikhaao pleasechhod ke bhosda bana diya porn xvideos2सोनम कपूर बॉबे विज़िबल क्सक्सक्सsex xxx hd full खिलखिला के हंस नाMalvika sharma nude image chut me real page sexy images landkarina kapor last post sexbabasexi randi mummy ki bur burchodi mom sali randi pel beta maa ko ghode land se chod bete mom ko hindi kahanisuny liyon kese chodwati h hindi ne btaionlin rajkot sexe gharlamisthi ka nude ass xxx sex storyदिदि कि चुत मारी हनी दालकर सेक्स विडीयोkovenden nude xossipcerzrs xxx vjdeo ndxxxwwwbsewidow aurat agar video dekhti hai to vo chorise kya dekhegi. Image ifशरधा कफुर कि नँगि शेकसी फोटो दिखाऐstanpan babhofull gandi gand ki tatti pariwar ki kahaniya Kavita Kaushik xxx sex babaDesi52 imagexnxxsex stories sayesha saigal fucked storiesgown ladki chut fati video chikh nikal gaiSunny Kiss bedand hot and boobs mai hath raakhaमामा आणि मामी ला झवताना पाहिलेmeenakshi shesadri x deepfakeKriti sanon &ananya pandya xxx sex fake parvati heroine necked photo sexbabaaanty ne land chus ke pani nikala videoxxxvideos2019wwwbaap be beti ki pyas bochaigaand marati huiheroinkuware land ke karname part 4 khanibaap be beti ki pyas bochaixxxx idiyanbhabhi .comchodobetamaaxxx hende duwnlodxxx video नजाएजdesi xxx savntr photodese bebi xse bfXxx com Indian girl Sabina bhabhi nambar contactxxx bade jhatvali wwwwww.xxx.phali.bar.girl.sil.torani.upya.hindipriya prakash varrier sex babatrain chaurni porn stories in hindi