Marathi adult story - दमलेल्या आईची कहाणी नितम्ब
11-06-2018, 11:22 AM,
#1
Marathi adult story - दमलेल्या आईची कहाणी नितम्ब
Marathi adult story - दमलेल्या आईची कहाणी नितम्ब

दमलेल्या आईची कहाणी : नितम्ब मी रवी , तुम्हाला सांगतो कि कसा मी माझ्या आई चा नितम्बचा दिवाण झालो. माझी आई रमा , ती एका फिनान्स कंपनी मध्ये काम करतेय . माझ्या आई आणि बाबांचा घटस्फोट , एक दहा वर्ष पूर्वी झाला. तेव्हा पासून मी आई बरोबर राहतोय . मी प्रतम वर्ष कॉमर्स करतोय. माझी आई दिसायला एक्दम नॉर्मल स्त्री म्हणता येईल. सडपातळ बांधा. एवढे आकर्षक स्त्री नव्हती . पण मागच्या वर्षी ती आजारी पडली आणि तिला पॉवरफुल औषध घ्यावे लागले . त्याचा साईड इफेक्ट हळू दिसू लागला . हळू हळू तिचे स्तुल होऊ लागले. आता ती भरगच्च दिसू लागली . मला माझ्या आईचे कधी आकर्षण नव्हतेह पण हेय नवीन रूप मला मोहित करत होते. चला आपल्या गोष्टीला सुरवात करू मार्च महिना होता...फिनान्स इयर एन्ड असल्यामुलय ती रोज घरी उशिरा येऊ लागली . मी तिच्यासाठी जेवण बनवून तेव्ह् लागलो. काम खूप असल्यामुले ती फार दमली असायची . जेवणझाल्यावर विचार पूस करून ती लगेच झोपीजयाची. आम्ही राह्यला 1BHK मादेह होतो . मी नेहमी हॉल मादेह झोपायचो , पण आई लवकर जाग देण्यासाठी मी तिच्या सांगेह बेडरूम मधेय झोपू लागलो. गजर झाला कि आई ला जाग देणे हेय माझे काम होते . बेडरूम मधला पलंग जरा आकुड होता दोन व्यक्तींना झोपण्यासाठी , 'तेरी आम्ही एकत्र झोपत होतो. आज नेहमी सारकी ती एक्दम दमून आली होती.आज जरा जास्त दमली होती. जेवण झाल्या वर आम्ही दोघे बेडरूम मादेह गेलो. ती म्हणाली:" रवी जरा माझी पाट चेप्तोह का...आज एक्दम मोडली आहे .मी हो म्हणालो. आई पलटी झाली आणि मी तिची पाट मसाज करू लागलो आई: जरा खाली जा आणि माझ्या मांडी वर बस . जरा थोडा जोर देऊन दाब . मी चांगला दाब देऊ लागलो आणि मधेच तिच्या कुल्ल्यावर वर थोडा स्पर्श करू लागलो.आई आता घोर्याला लागली. मी पण भाजूला पडलो. थोड्या वेळाने आई ने कूस बदली. आईचे घोरणे जोरात चालू होते. पलंग तंग असल्यामुळे ती आणि मी चिटकून झोपलो. मला कमरेला काही तरी मऊ आणि लुसलूशीत लागले. आमचा पलंग भिंतीला लागून होता आणि मी आतल्या भाजूला पडलो होतो. आई एक्दम अंगावर झोपली होती त्यामुळे तिचा शरीराचं स्पर्श होता. आम्ही एकाच मोट्या ब्लॅंकेट माडे झोपवत होतो. तिच्या शरीराची उब मला जाणवत होती. पण आज मला वेगळेच जाणवत होते . मी त्या मऊ आणि लुसलुशीत ला आता हाताने स्पर्श केला. ते आईचे नितम्ब होते. मी अलगद स्पर्श केला ज्याने की तिला जाग येऊ नये. थोडा वेळ हात तास तेव्हला आणि तिचा नितम्ब ची उब घेऊ लागले. उब घेता घेता मी माझा बाबुराव जागा होऊ लागलं . मला एक विचत्र भावना येऊ लागले. आता babu राव हळू हळू कडक होऊ लागलो. मला तोच नितम्ब चा स्पर्श चांगला रोमांचित करू लागला. पण भीती हि वाटत होते, की आईला माझा स्पर्श जाणवला तर ? पण ती जबरदस्त घोरत होती. ती एक लाकडाच्या ओंडक्या सरकी पडली होती काही हाल चाल नाही. खूप वेळ मी तिच्या कुल्ल्याच्या खालच्या भाजू ला हातळवुन होतो. मी आईच्या पायाला जोरात लाथ मारली, पण तिचा काय हालचाल झाली नाही. मी थोडा निर्दास्त झालो की ती गाढ झोपेत आहे. माझी पाट भरून आली आणि मी डाव्या अंगावर झालो . आता माझे ओटी पोट तिच्या भरगच्च नितम्ब ला स्पर्श करत होते. आता जरा हिमात करून उजव्या हाताने तिच्या नितम्ब ठेवला. खूप वेळ काही हालचाल झ्हाली नाही. आता मझय धैर्य वाढलेय आणि मी हळू हळू तिच्या नितम्ब ला कुरवाळू लागलो. अधूनमधून मी हलकासा दाब देऊ लागलो. पण हेय सगळे सावध पणे चालू होते. बर्मुडामध्ये बाबुराव चांगलाच थाटला होता. पहिल्यादा आई चे भरगाछ नितम्ब जाणवले की कोमल मुलायम आणि मऊ जाणवले. वाटले की मूठ मारावी. पण हिम्मत झाली नाही . उजवा हाताने आता चांगलेच नितम्बला दाबू लागलो. आवेश वाढत चाला होता. काय करावे काय नाही समजत नव्हते . ब्लू फिल्म सारखे कंबर पकडून झवून टाकावे असें वाटत होते पण असे करू शकत नव्हतो. आता हात ने तिच्या गांडीच्या फटीचा चा फील घेतले . चड्डी मध्ये बाबुराव लोखंड सार्क कडक झाला होता. त्याला मोकळा करणे गरज होती. ह्या आवेश मध्ये आईचा एक कुल्ला मी जोरात दाबला. आई थोडी हालहि . मला वाटले की तिला जाणवले आणि जाग आली . पण तिने मोटा श्वास घेऊन परत घोरू लागली. मी एक लांब श्वास घेतला . आता माझी कंबर उचली आणि थेट तिच्या कुल्ल्यावर ठेवली. आईची साडी सुळसुळीत होती . मी पूर्णपणे घसरलो आणि सगळं भार तिच्या वर टाकला. आता मी थांबलो , आईचे हालचाल होते का पहिले ? बाबुराव फुल्ल कडक झाला होता. मला सारखे ब्लु फिल्म सारखे आईची कंबर पकडून झवू वाटत होते. बाबू राव ची उसळी जोरात चालू होते. आता मी पूर्णपने नितम्बचा ताबा घेतला होता . मी माझा बाबुराव हळू हळू रगडु लागलो मधेच हलके धक्के देऊ लागलो. हात कंबर वर ठेवला आणि जोर लावून सगळे वजन तिच्या कुल्ल्यावर टाकला . चड्डीत जोरात वीर्याची पिचकारी उडाली...आणि मी निचपीत पडलो... मी उठलो बाथरूम मध्ये जाऊन निकर काढली. येऊन परत पडलो... सकाळी आई उठवले... दिवस भर रात्रीचा खेळ डोक्यात चालू होता . येणारे काही रात्री मध्ये हा खेळ चालू राहिला. मला एक आश्चर्य होते की आईला जाग का येत नाही जेव्हा मी तिच्या नितम्ब शी खेळतो आणि धक्के देतो . अस्सेच आईशी सहज बोलता , कळाले की हा सगळं गाढ निद्रा तिच्या औषध चा परिणाम आहे. आता हि बाब लक्ष्यात आल्या वर मला वेध लागले की , साडी वर करून तिच्या नितम्ब चे दर्शन घ्यावे आणि आपला लवडा चांगला त्या वर रागडावे आणि आपल्या वीर्याने जन्मभूमी ओली करावी. लवकरच ती संधी आली. आज पण नेहमी सरकी आई दमून भागून आली. जेवण झाले. मी आदीच तयारी म्हणून बेडरूम मादेह जाऊन पडलो. आई आवरून थोड्या वेळा ने आली. मी थोड्या तिरका नजरेने पहिले , तेर आज तिने खूप महिन्या ने गाउन घातला.मी प्रतीक्षा करू लागलो कधी आईला डोळा लागतो आणि पाठमोरी होते. आईला डोळा लागला. पण ती आज माझ्या कडेच थोंडकरून पडली. मी चातक पक्षी सरका वाट बघत होतो. खूप वेळ झाला पण ती कूस काय बदलत नव्हते. माझा धीर सुटत चला होता.मी हळूच तिला हलका धक्का दिला आणि तिला पाठीशी ड्कले . तिची काय हालचाल झाली नाही. आता मला अलगदपाने तिला पाठमोरी कार्याचे होते विना तिला जाग न येता. आई काय हालचाल करणार नाही , जे काय मला कार्याचे होते. मी माझा हात तिच्या कम्बरे खाली घातला. अलगदपणे तिला पाठमोरी केला. लगीच माझी कंबर तिच्या कुल्ल्याखाली सरकवले . थोडावेळ तसेच पडून राहिलो. तिच्या नाईट गाउन भरून हात फिरवला. आज तिने खाली पारकर नव्हता आणि पॅंटी पण नाही. मी खुश झालो आणि बाबुराव ने तर टुणकन उडी मारली. मी माझी चड्डी काढली आणि लवडा आता प्रेशर देऊन रगडु लागलो. त्या गाउन च्या मखमली स्पर्श ने तो उत्तेजित झाला होता. आज इतके हिम्मत आली की दोन्ही हाताने कंबर आवली आणि लवडा कुल्ल्याच्या फटीवर ठेवला . ह्या सगळ्या क्रियेने घाम फुटला होता. अर्ध नग्न मी, आता स्वहास घेत होतो. मी माघे सरकलो आणि आता तिचा गाउन वर सरकवु लागलो. कसा बसा कसरत करून तो कम्बरे वर आणला . अलगदपणे हात तिच्याकम्बरे खालून घातला आणि पोट आवळे . आता आई माझा पूर्ण ताब्यात होती .तिला एकदा फुलं सारखे झेलत होतो.उजवा हात ने पोट वरून केसाळ पुच्ची वर फिरवू लागलो. आता थाटलेला लवडा तिचा गांडीच्या फटीवर घासू लागलो आवेश वाडत चला होता . रगड ण्याचा स्पीड आता फास्ट झाला. कधी विस्फोट होणार होता. कम्बरे खालचा डावा हात ने पोट गचच आवळे , थाटलेला लवडा आता गांडीच्या फाटावर रगडत, उजवा हाताने ,आईच्या स्तन पकडले. आता पूर्णपणे मी आईवर सवार झालो. सगळं जोर लावून धक्के देऊ लागलो. कामांध होऊन पूर्ण जोश मध्ये तिच्या गांडीवर चीक घळा. मोठ श्वास सोडला आणि काही वेळ तास पडलो. भाजूला पडला रुमाल ने सगळं वीर्य साफ केले . दुसऱ्या दिवशी नेहमी सरकी आई कामाला गेली. आणि मला आता वेध लागले स्तनपानाचे .
-  - 
ReplyPossibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  आईला पण तेच पाहिजे होते - भाग २ Marathi Sex Story 0 5,139 08-01-2020, 11:58 AM
Last Post:
  आईला पण तेच पाहिजे होते – भाग १ 0 8,468 07-21-2020, 02:26 PM
Last Post:
  Marathi Sex Stories नंदा काकी 2 9,489 07-07-2020, 01:59 AM
Last Post:
  -Marathi sex stories किंग खानची पार्टी 1 2,310 07-07-2020, 01:55 AM
Last Post:
  MARATHI SEX बहिणी से लैंगिका MARATHI SEX STORI 4 4,025 07-07-2020, 01:54 AM
Last Post:
  Marathi sexi stories मंदाकिनी 0 3,862 07-07-2020, 01:52 AM
Last Post:
  Marathi sexi stories चिकणी पुच्ची 0 3,598 07-07-2020, 01:52 AM
Last Post:
  marathi chavat katha-पाहुनी मैत्रीण 0 2,754 07-07-2020, 01:52 AM
Last Post:
  मनीषाची मोठी गांड-Marathi Sex Stories 0 3,850 07-07-2020, 01:52 AM
Last Post:
  मोठा लंड आणि मोठं सत्य ( खरा अनुभव 0 4,475 07-07-2020, 01:52 AM
Last Post:Users browsing this thread: 2 Guest(s)
This forum uses MyBB addons.


sexyhavasघोण साथ लडीकी हो वियफsaxi images bena kapdon kwww.hindisexystory.sexybababhai bahan ka rep rkhcha bandan ke din kya hindi sex historykamya punjabi nude pics sex babaxnxx आंटि मुझे रोज दुध पीलाती हेsneha chuai ki photosशपना चोधरी की चुत फाडदी लंड सेamayra d souzanude picXxxivideo kachhi Khan vaalidaya bhabhi nude for sex tarak mehtaacter amayara nude image .comTrisha patiseकंचन बेटी हम तुम्हारे इस गुलाबी छेद को भी प्यार करना चाहते हैं.”shraddha Kapoor latest nudepics on sexbaba.netnani ki tatti khai mut pi chutDO DO BHANO KI GAND BADALAND SA FADIbabasexchudaikahaniPeticot bahut tight thi isiliye faad gayichache ki gand fad di condom semaa ki muth sexbaba net.com मदमसत सैकसीjalidar pent ladaky sex vगर्म पत्नी jabardasti बकवास villain सामने पति xxx हिंदीsubita bhabhi seksyi bfजिंस पर पिशाब करते Girl xxx photoxxxxx.mmmmm.sexy.story.mi.papa.ki.chudai.hindi.indiaDhogi baba aurat ki chudai kease.krte antrvasna videoAnterwasna randy photo storyWWw.తెలుగు చెల్లిని బలవంతంగా ఫ్రండ్స్ తో సెక్స్ కతలుSex xxx new stories lesbian khniगान्ड से खून गैंगबैंगdesi gerl 52sexsex baba net .com photo nargis kबाबाजीचुतwww xnxx com search E0 A6 AC E0 A6 BEक्सनक्सक्स मामि भंजा होत स्टोरीज मूवीजskseca bxxxxdesi xossipy storeisHansika motwani saxbaba.netDost ki mmy papa ko chudaii irte dkhasutariyasexKollkata saikasi video . xxxcam304sex desi auntymaghna naidu xxxphotosPatni Ne hastey hastey Pati se chudwayaकट समीज पहनकर चोदाXXXXxx पुजा सावंत के नगे फोटोSexbaba xxx kahani chitr.netmom ko pregnant kiya papa ke rhte sex storymoti.gand,hagij porn hduncle se chudwaya planning seसेकसी 18 waaris कि लडकियो के सेकसी विडियोhot girl lund pe thook girati photosexy photos annya padenew xxx hd bhabi ka bhandiमेरी चूत मरोगे बीटा हिंदीbolte khani desi52.comDukanwale ne meri maa ki gaand faadi desi kahaniyaखुलम खुला चौदाई वाला हीनदी आवाज मे ऐडी भीसाडी पहेनी हुई ओरतो को चोदते हुवे विडीयो दिखाओगदी सेकसी हिदी फिलम चुत ब लड की बोलने की आबाज कीपेली पेला सेक्सी साठसाल का औरत सेक्स कीMastram net anterwasna tange wale ka mota lundबहु की पेंटीpramguru ki chudai ki kahanigagra lugdi blauje babhi nudeXXXWWW PYSA HEWAN PUL VIDIOS COMkala land se chikni chut ki chudai xxxbfBahu ke jalwe sasur aur bahu xossip.comjabardasti nara khola pornSexyantyxnxxxपैसे के लिए छिनाल बनकर चुदीbaba ne chodae kiya bus me story.comसौम्या टंडन नंगि फोटोWww. Zarin Choti .Com Bdबाथरूम मे करि चुदाई भारतीय सेकसीवीडियो.comsas sali bhu salajh xxx khani hindihindsexy hd aunty ki aunghd sex choout padi chaku ke satavika xossipfap Sharda dad fucking photos sex babaxxx shardh funked heroin 2020Xxx indien byabhi ko paise dekr hotel mai chodasexbaba didi ki tight gand sex kahanianti chudaihindiadiomeरीमा के परिवार के फोटो दिखाऐmadhuri.bradudh.bur.